datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

random access TDMA

  1. TDMA s izravnim pristupom
  2. TDMA sa slučajnim pristupom