datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

random access memory

  1. memorija sa slučajnim pristupom
  2. memorija s izravnim pristupom