datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

Raman scattering

  1. Ramanovo raspršenje (svjetla u optičkom vlaknu)