datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

railroad

  1. putovati željeznicom
  2. željeznica
  3. željeznička pruga