datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

radio telephone

  1. telefon koji radi na radiofrekvencijama