datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

radio telegraphy

  1. radio-telegrafija
  2. bežični komunikacijski sustav za prijenos brzojava
  3. radiotelegrafija