datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

radio remote control

  1. radijsko upravljanje na daljinu
  2. radiodaljinsko upravljanje