datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

radio paging switch

  1. radijska centrala u sustavu rad i o pozivni ka)