datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

judge

  1. suditi
  2. procjenu
  3. procijeniti
  4. sudac