datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

jitter

  1. podrhtavanje
  2. treperenje
  3. treperenje faze signala
  4. mijenjanje faze digitalnog signala