datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

dispatch

  1. otposlati
  2. otprema
  3. pošiljka
  4. požuriti
  5. slati
  6. žurba
  7. dnevna zapovijed