datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

direction

  1. naredba
  2. uputa
  3. smjeru
  4. smjernica
  5. smjera
  6. smjer
  7. rukovodstvo
  8. pravac