datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

digital switching

  1. digitalna komutacija
  2. digitalno prospajanje