datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

devious

  1. kružni
  2. koji luta
  3. koji skreće