datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

designator

  1. označivač
  2. pokazivač