datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

denomination

  1. naziv
  2. vjeroispovijest
  3. vrijednost novca