datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

demand service

  1. usluga na zahtjev korisnika
  2. zahtijevana usluga