datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

default router

  1. usmjerivač na kojeg se uobičajeno upućuju paketi