datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

dedicated

  1. zaokupljenih
  2. pridijeljeni
  3. posvećena
  4. namjenski
  5. posvečenih