datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

decibel

  1. jedinica za logaritamski omjer snaga ili napona
  2. logaritam relativnog pojačanja