datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

camber

  1. krivina
  2. saviti
  3. savijanje
  4. preluk
  5. nadvišenje
  6. nadvisivanje
  7. krivina-profila
  8. izviti naviše
  9. iskriviti
  10. kriviti se