datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

bulb

  1. luk
  2. lopta
  3. lukovica
  4. kugla
  5. gomolj
  6. cijev
  7. sijalica