datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

bridle

  1. spojnica
  2. zauzdati
  3. uzda
  4. bremza
  5. zaustaviti