datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

bridge

  1. premostiti
  2. uređaj za povezivanje mrežnih entiteta koji rabe i
  3. mosta
  4. komandni most
  5. mostom
  6. most