datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

blend

  1. mješavina
  2. pomiješati se
  3. smjesa
  4. u spoju