datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

black level

  1. naponska razina koja na zaslonu daje crnu boju
  2. razina crnog