datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

bit synchronization

  1. sinkronizacija bitova
  2. usklađivanje bitova