datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

billing control unit

  1. jedinica za tarifiranje
  2. obračunska jedinica