datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

bearer capability

  1. osnovna sposobnost (usluge u mreži ISDN)