Datoteka.com - Medicinski Leksikon - Copyright i Uslovi Koristenja


Sadrzaj na datoteka.com je zasticen zakonom o autorskim pravima i ista ce rigorozno biti trazena i primjenjena. Sadrzaj predstavljen na datoteka.com se ne smije kopirati, umnozavati ili koristiti u bilo koje svrhe bez prethodnog pismenog odobrenja datoteka.com. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovom web site-u dozvoljena je samo uz prethodno izričito odobrenje datoteka.com-a.

Ovaj web site je sačinjen tako da daje općenite informacije o velikom rasponu tema, proizvoda i usluga vezanih uz zaštitu zdravlja. Svrha ovdje iznesenih informacija nije davanje medicinskih ili drugih savjeta ili uputa o korištenju pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Ova web stranica ne sadrži potpune medicinske informacije i sačinjena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje i procjenu medicinskog osoblja koje se brine o bolesniku niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja. Niti jedan bolesnik ne bi smio koristiti informacije

Informacije predstavljene na datoteka.com nisu zamjena za savjet liječnika/doktora ili strucnog medicinskog lica.

Svi sadržaji koji su objavljeni na datoteka.com služi isključivo u informativne svrhe. Informacije o bolestima, medicinskim stanjima su cisto akademske prirode i koristite na vlastitu odgovornost.

Sadržaj predstavljen na datoteka.com nije zamjena za profesionalni medicinski, dijagnozu ili terapiju. Uvijek zatražite savjet liječnika ukoliko sumnjate na pojedinu bolest ili stanje. Nikad ne zanemarujte savjet liječnika/doktora i ne odgađajte posjet liječniku/doktora ukoliko imate bilo kakve medicinske smetnje.

Sadrzaj na datoteka.com je zasticen zakonom o autorskim pravima i ista ce rigorozno biti trazena i primjenjena. Sadrzaj predstavljen na datoteka.com se ne smije kopirati, umnozavati ili koristiti u bilo koje svrhe bez prethodnog pismenog odobrenja datoteka.com. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovom web site-u dozvoljena je samo uz prethodno izričito odobrenje datoteka.com-a.

Ovaj web site je sačinjen tako da daje općenite informacije o velikom rasponu tema, proizvoda i usluga vezanih uz zaštitu zdravlja. Svrha ovdje iznesenih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o korištenju pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Ova web stranica ne sadrži potpune medicinske informacije i sačinjena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje i procjenu medicinskog osoblja koje se brine o bolesniku niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja. Niti jedan bolesnik ne bi smio koristiti informacije sadržane na ovoj web stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije s kvalificiranim medicinskim osobljem. Za specifične savjete i upute u svezi s proizvodima i uslugama spomenutim na ovom web site-u, molimo da se obratite izravno na medicinske izvore, liječničko i ljekarničko osoblje, te na tijela koja izdaju rješenja o stavljanju lijekova i medicinskih pomagala u promet u vašoj zemlji ili na datoteka.com

Datoteka.com će poduzeti napore kako bi informacije na ovom web site-u bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici www.datoteka.com suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice. datoteka.com ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja datoteka.com kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove web stranice. Datoteka.com pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ovog web site-a, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Ovaj web site sadržava informacije trećih strana i linkove na druge site-ove na Internetu nad kojima datoteka.com nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba kad smo smatrali da je to obvezno učiniti i gdje god je to bilo provedivo. Datoteka.com ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije. Nad svim slikama i informacijama sadržanim na ovom web site-u postoje autorska prava. Svi nazivi proizvoda tiskani velikim slovima ili označeni na drugi odgovarajući način su zaštićeni žigovi njihovih legitimnih vlasnika.

Vratite se na početnu stranu: datoteka.com