datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

vrijeme smanjenja dozvoljene brzine prijenosa

  1. ACR decrease time factor