datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

valovoda ili optičkog vlakna)

  1. cutoff wavelength