datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

uređaj za pretvaranje FDM signala u odgovarajući T

  1. transmultiplexer