datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

ured za automatsko odgovaranje telefonom

  1. telephone answering bureau