datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

upisivanje podataka u magnetnu poluvodičku ili opt

  1. recording