datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

uklanjanje programa koji se nalaza u radnoj memori

  1. reboot