datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

relativni decibeli u odnosu na referentni četvrtva

  1. dBqw