datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

razvojne teorije životnog vijeka

  1. life-span developmental theories