datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

raspodijeljeno prilagodljivo usmjeravanje

  1. distributed adaptive routing