datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

obuhvatno planiranje (koje omogućava postupno inst

  1. encompassed planning