datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

globalna informacijska usluga za pristup podatcima

  1. world wide web (world-wide web)