datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

glavni program za raspoređivanje (npr. zadataka)

  1. master scheduler