Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Operaciona sala

    Ime datoteke: Operaciona-sala

    Opis: Najvažnija prostorija operacionog bloka u hirurškom odjeljenju u kojoj se vrše hirurške intervencije. Osobine savremene operacione sale: treba da je dovoljno prostrana, a njeni zidovi, tavanica i pod treba da budu takvi da ne zadržavaju prašinu i da se mogu dobro prati. Zagrijavanje sale mora da bude centralnim grijanjem, kojim se osigurava čistoća i asepsa i otklanja opasnost od eksplozije zapaljivih medikamenata i para. Osvjetljenje o.s. prirodnom svjetlošću mora biti obilno, pored specijalnog osvjetljenja operacionog polja jakom vještačkom svjetlošću, po mogućstvu lampom kojom je otklonjeno stvaranje sjenki (ascijatična lmpa).


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: Operacija ili mozda Operacioni blok.