Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Müllerova vlakna

    Ime datoteke: Mullerova-vlakna

    Opis: Vlakna koja čine potpornu osnovu mrežnjače. Potiču s Müllerovih potpornih ćelija, čije račvaste osnove čine unutrašnju graničnu opnu (membrana limitans interna) a vrhovi se stapaju u spoljašnju graničnu opnu (m.l. externa). Osim toga, odaju u ostale slojeve mrežnjače končaste produžetke (vlakna) koji služe živčanim ćelijama kao potporna mreža. Müllerove ćelije su preobražene neuroglijske ćelije.


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: Mulj ili mozda Müllerov kanal.