Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Mitoza

    Ime datoteke: Mitoza

    Opis: Posredna dioba ćelije; tipična deoba ćelije, pri kojoj se obrazuje vreteno (ahromatska tvorevina), a od hromatina postaju hromosomi, koji se uzdužno podjele (kariokineza); ovaj proces prate promjene u citoplazmi (citokineza). Prema kariokinetičkim pojavama mitoza se dijeli na četiri faze (profaza, metafaza, anafaza, telofaza). V. amitoza, anafaza, kariokineza, mejoza, metafaza, profaza, telofaza, hromosom, citokineza.


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: Mitotonička distrofija ili mozda Mitra Hippocratis.