Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Mijazma

    Ime datoteke: Mijazma

    Opis: Naziv za hipotetičnu mateirju koja izaziva oboljenja u čovječijem organizmu, a nalazi se u spoljnoj prirodi (u zemlji, vodi i vazduhu), kao što su emanacije zemljišta i močvarnog tla, raznovrsna isparavanja, smrdljivi gasovi i slično. U novije vrijeme neki higijeničari ponovo oživljuju mijazmatičku teoriju za objašnjenje primarnog postanka infektivnih oboljenja koja bi bila izazvana emanacijama inficiranog tla pod uticajem izvjesnih klimatskih faktora.


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: Mijaza ili mozda Mijelin.