Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Evacuatio

    Ime datoteke: Evacuatio

    Opis: Spontano ili izazvano ispražnjavanje šupljih organa (npr. crijeva ili mokraćne bešike) ili tjelesnih duplji (pleuralne) pomoću punkcije (aspiracijom) ili prosjecanjem, a vrlo rijetko spontano; etapa e., (sanitetska etapa) mjesto gdje su razvijene snage i sredstva vojnosanitetske službe radi pružanja medicinske pomoći. E.e. ima sljedeće osnovne dijelove: pripremo-trijažno odjeljenje, odjeljene za pružanje pomoći i evakuaciono odjeljenje, zatim se predivđa odjeljenje za izolaciju, i odjeljenje za degazaciju povrijeđenih bojnim otrovima. Što je e.e. udaljenija od borbene linije, to je njeno osoblje stručnije i može se pružiti stručnija pomoć. V. vojnosanitetska pomoć. Na bojnom polju postoje sljedeće e.e.: bataljonsko previjalište, pukovsko previjalište, divizijski medicinski centar, poljske bolnice i evakuacione bolnice.


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: EV ili mozda Evakuacija.