Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Estrogene supstancije

    Ime datoteke: Estrogene-supstancije

    Opis: Supstancije koje u ovariektomisanih pacova i miševa izazivaju estrus. E. s. se uglavnom luče u jajnicima (folkularni hormon), ali pored toga i u placenti i u kroi nadbubrežnih žlijezda, a nalaze se i u krvi, mokraći i amnionskoj tečnosti gravidnih žena i kobila. Po hemijskom sastavu ove e.s. imaju sterolsku strukturu. Neka sintetski spravljena jedinjenja, sasvim različita sastava (derivati, stilbena), takođe su e.s. V. stilbestrol.


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: Estrogen ili mozda Estrol.