Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Essentialis

    Ime datoteke: Essentialis

    Opis: Esencijalan, bitan, samostalan, karakterističan, ono što čini biti dio neke stvari i što joj daje specijalne osobine, npr. esencijalan simptom; ono što nema očiglednog uzroka za svoje nastajanje, npr. esencijalna trombopenija. Sin. idiopatski genuinus.


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: Essentia ili mozda Esteraze.