Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Erysipeloid

    Ime datoteke: Erysipeloid

    Opis: Erizipeloid, infekcija kože (najčešće prstiju ruku, lica) koju izaziva Erysipelotriyx rhusiopathiae (Bacillus erysipelatos suis), koji živi kao saprofit na mnogim životinjama, naročito na svinji. Manifestuje se bez opštih simptoma septičkim eritemom u vidu jasno ograničenih, lako izidnutih pločica crvenoljubičaste boje, koje su malo bolne is vrbe. Bolest iščezava spontano za 2-3 nedelje, ali su recidivi na istom mjestu česti.


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: Erysipelas ili mozda Erythema.